Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2014

kiedybedziepolskazupa
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.

— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
Na pewno znasz takie noce,
Ten destrukcyjny moment.
W którym każda myśl waży grubo ponad tonę.
— Demonologia
Reposted fromprawowyboru prawowyboru viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
Postaw na siebie choć raz, zacznij dietę, spacery , ucz się i czytaj, zapominaj...
Reposted fromduuuli duuuli viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
3296 014f 500
Reposted fromstylte stylte viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
umieram z chęci by Cie przytulić.
Reposted fromniewychowana niewychowana viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
5383 8b17
Reposted fromjanusz-wisniewski janusz-wisniewski viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
4128 392d
Reposted fromhazels hazels viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
kiedybedziepolskazupa
7897 cb11
Reposted fromaurophobia aurophobia viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
9999 1cfa
Reposted fromunr-eal unr-eal viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
Reposted fromnfading nfading viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
Lubiła tańczyć 
Pełna radości tak
Ciągle goniła wiatr
Spragniona życia wciąż
Zawsze gubiła coś
Nie chciała nic
— Rotary "Na jednej z dzikich plaż"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
5101 ef42
Reposted fromclerii clerii viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
8689 46d5
Reposted fromadivoltage adivoltage viasatyra satyra
2581 961f 500

 

Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasatyra satyra
1427 c402
kiedybedziepolskazupa
2694 eb79
mniam.
kiedybedziepolskazupa
9920 3edf 500
ścianizm cały czas
Reposted fromgoniewicz goniewicz viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
9369 f627
Reposted fromwazelina wazelina viasatyra satyra
kiedybedziepolskazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl